توجه !

هزینه پیک و پست برای ارسال و تحویل سفارشات شهر تهران، کرج و حومه 10,000 تومان برای سایر شهر ها و روستاها 20,000 تومان و سفارشات بالای 500,000 تومان به طور رایگان محاسبه میشود.