20 کیلو رنگ های صنعتی پیش تولید فوم، اسفنج و… بنفش

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

باتوجه به وارداتی و ارز بر بودن این نوع مواد و رنگها با کیفیتی بالاتر از مشابه های وارداتی و در طیف گسترده بومی سازی نموده و آماده عرضه شدیم.