مجموعه daneshboniyan.ir ما فعلا به جز از طریق فروشگاه آنلاین سایت مزبور یا ازطریق چتروم ادمین کانالهای تلگرامی
arrayesh@ @healady
یا ازطریق شماره های
09108590631
فعلا هیچ نماینده یا توزیع کننده یا…. دیگری ندارد.
درصورت خریدهای نامعتبر اینچنینی علیرغم اخطاریه صریح مزبور ؛ مراجعات / گلایه ها / اعلام مغبونیتها / ….. مسموع نخواهد بود.
DANESHBONIYAN